چرا دلقک ماهی را به این اسم می نامند

چرا دلقک ماهی را به این اسم می نامنداندازه دلقک ماهی فقط شش سانتی متر است و چون روی پوستش رگه های نارنجی و سفید به طرز جالبی وجود دارد و شبیه لباس دلقک ها است به این اسم نامیده شده است.

غذای دلقک ماهی


دلقک ماهی به جاهای خطرناک دریا می رود و انگل های مزاحم را می خورد و هم خود را سیر می کند و هم گیاهان دریا را از شر انگل ها خلاص می کند.
چرا دلقک ماهی را به این اسم می نامند

ویژگی دلقک ماهی ها


دلقک ماهی ها در آب‌های شور زندگی می‌کنند.دلقک ماهی در آکواریوم نیز نگه داری می شوند. اما اگر شرایط مناسبی نداشته باشند در صورتی که ماهی تازه ای به آکواریوم اضافه کنیم به آن ها حمله می کنند و به ماهی های تازه وارد آسیب می زنند.
5673
آرشیو مطالب جانوران و حیوانات
مطالب مرتبط
بامزه ترین حیوانات دنیا

جانوران و حیوانات

بامزه ترین حیوانات دنیا