چرا شترها کوهان دارند

چرا شترها کوهان دارندشترها می توانند بدون آب و غذا 6 تا 10 روز در بیابان زنده بمانند. شتر حیوان مفیدی برای مسافران صحرا است. شتر کوهان بزرگی روی پشتش دارد که برای ذخیره انرژی و چربی است. وزن کوهان شتر 45 کیلوگرم است.
انرژی که در کوهان شتر ذخیره شده به شتر کمک می کند که وقتی در صحرا است و غذا و آب برای خوردن وجود ندارد این حیوان از انرژی ذخیره شده در کوهان استفاده کند.
چرا شترها کوهان دارند
شتر قبل از سفر به صحرا مقدار زیادی آب و غذا می خورد و انرژی را در کوهان خود ذخیره می کند.
شترها از مدت ها پیش دوست انسان بوده اند . جالب است بدانید مردم مصر حدوددو هزار سال پیش از شترها برای سفر استفاده می کردند.
5673
آرشیو مطالب جانوران و حیوانات
مطالب مرتبط
ویژگی های چرم پشت بزرگ ترین لاک پشت جهان

جانوران و حیوانات

ویژگی های چرم پشت بزرگ ترین لاک پشت

چرا دلقک ماهی را به این اسم می نامند

جانوران و حیوانات

چرا دلقک ماهی را به این اسم می نامند

بامزه ترین حیوانات دنیا

جانوران و حیوانات

بامزه ترین حیوانات دنیا