حیوان تنبل عجیب ترین و تنبل ترین پستاندار دنیا

حیوان تنبل عجیب ترین و تنبل ترین پستاندار دنیاتنبل به خانواده مورچه خوارها تعلق دارد. این حیوان تنبل ترین جانور جهان است! این پستاندار عجیب بیشتر وقت ها به صورت برعکس به درخت ها آویزان می شود. رنگ این جانور سبز است . طول این پستاندار بین 60 تا 90 سانتی متر است. آن ها خیلی آرام راه می روند و حرکت می کنند. غذای این حیوانات جالب برگ درختان و میوه ها هستند.
حیوان تنبل عجیب ترین و تنبل ترین پستاندار دنیا
رنگ سبز این حیوانات برای این است که به راحتی در میان جنگل پنهان شوند و کسی آن ها را نبیند. معمولا کسانی که به جنگل می روند تا کاملا به درخت نزدیک نشوند تنبل را نمی بینند.
محل زندگی این حیوان جالب بیش تر در کشورهای آمریکای جنوبی است.
5673
آرشیو مطالب جانوران و حیوانات
مطالب مرتبط
چرا شترها کوهان دارند

جانوران و حیوانات

چرا شترها کوهان دارند

ویژگی های چرم پشت بزرگ ترین لاک پشت جهان

جانوران و حیوانات

ویژگی های چرم پشت بزرگ ترین لاک پشت

چرا دلقک ماهی را به این اسم می نامند

جانوران و حیوانات

چرا دلقک ماهی را به این اسم می نامند

بامزه ترین حیوانات دنیا

جانوران و حیوانات

بامزه ترین حیوانات دنیا