آیا ماهی ها می توانند بدون آب زنده بمانند

آیا ماهی ها می توانند بدون آب زنده بمانندماهی نمی تواند بدون آب زنده بماند. اگر یک ماهی را از آب بیرون بیاوریم بعد از مدت کوتاهی می میرد. اما یک ماهی وجود دارد که بیرون از آب هم زنده می ماند و آن مار ماهی است.

مارماهی ها چه موجوداتی هستند؟


بیش تر مارماهی ها در دریاها زندگی می کنند. بعضی از آن ها نیز در آب های شیرین زندگی می کنند. این نوع از ماهی ها هیچ مشکلی در آمدن به خشکی ندارند.
آیا ماهی ها می توانند بدون آب زنده بمانند

چرا مار ماهی ها بیرون از آب زنده می مانند؟


بدن مار ماهی یک مده جسبناک دارد که به آن مخاط می گویند. این ماده به مار ماهی کمک می کند که بدنش بیرون از آب خشک نباشد. چون مار ماهی از طریق پوست خود نفس می کشد می تواند بدون آب زنده بماند. این مارماهی ها فقط شب ها از آب خارج می شوند.

ویژگی مار ماهی ها


اندازه مارماهی از 30 تا 50 سانتی متر است. رنگ مار ماهی خاکستری رنگ است. پوستش نرم است و حدود 12 سال عمر می کند.
5673
آرشیو مطالب جانوران و حیوانات
مطالب مرتبط
حیوان تنبل عجیب ترین و تنبل ترین پستاندار دنیا

جانوران و حیوانات

حیوان تنبل عجیب ترین و تنبل ترین

چرا شترها کوهان دارند

جانوران و حیوانات

چرا شترها کوهان دارند

چرا دلقک ماهی را به این اسم می نامند

جانوران و حیوانات

چرا دلقک ماهی را به این اسم می نامند

بامزه ترین حیوانات دنیا

جانوران و حیوانات

بامزه ترین حیوانات دنیا