ماهی ده پا یا سپیداج حیوانی با سه قلب

ماهی ده پا یا سپیداج حیوانی با سه قلبدر این دنیا انواع جانوران زندگی می کنند. در این میان یک جانور به نام سپیداج یا ده پا وجود دارد که دارای سه قلب جدا از هم است.

ویژگی ماهی سپیداج


جالب است بدانید که خون سپیداج قرمز رنگ نیست و رنگ آن آبی است.
سپیداج در بیش تر دریاها وجود دارد . بدن سپیداج در کیسه مخصوصی به نام پوشش یا غلاف قرار گرفته است. در کنار بدنش دو باله وجود دارد. هشت بازو و دو شاخک دارد. این حیوان از بازوهایش برای چسباندن خود به چیزهای مختلف وگرفتن غذا استفاده می کند.
ماهی ده پا یا سپیداج حیوانی با سه قلب

کاربرد ماهی ده پا یا سپیداج


انسان از سپیداج به عنوان غذا استفاده می کند. استخوان های آن نیز برای غذای قناری ها و طوطی ها مورد استفاده قرار می گیرد.
5673
آرشیو مطالب جانوران و حیوانات
مطالب مرتبط
آیا ماهی ها می توانند بدون آب زنده بمانند

جانوران و حیوانات

آیا ماهی ها می توانند بدون آب زنده

حیوان تنبل عجیب ترین و تنبل ترین پستاندار دنیا

جانوران و حیوانات

حیوان تنبل عجیب ترین و تنبل ترین

چرا دلقک ماهی را به این اسم می نامند

جانوران و حیوانات

چرا دلقک ماهی را به این اسم می نامند

بامزه ترین حیوانات دنیا

جانوران و حیوانات

بامزه ترین حیوانات دنیا