چرا گردن زرافه دراز است

چرا گردن زرافه دراز استزرافه از بلندترین جانوران است. غذای زرافه برگ درختان است. گردن بلند زرافه برای این است که بتواند به راحتی از برگ های همه درختان بخورد و دهانش به راحتی به بالای درختان می رسد.
قد این حیوان زیبا تا 6 متر نیز است.
چرا گردن زرافه دراز است

ویژگی حیوان زرافه


رنگ بدن زرافه شبیه سایه درخت است. به همین خاطر دشمنان زرافه نمی توانند او را ببینند. گوش های زرافه خیلی قوی است و می تواند ضعیف ترین صداها را نیز بشنود اما صدای خودش بلند نیست.
اگر حیوان به زرافه حمله کند او با کمک سر و پاهای عقبش از خود دفاع می کند.
زبان زرافه حدود 45 سانتی متر است.این حیوان زمان که احساس خطر کند می تواند با سرعت خیلی زیاد بدود و فرار کند.
5673
آرشیو مطالب جانوران و حیوانات
مطالب مرتبط
ماهی ده پا یا سپیداج حیوانی با سه قلب

جانوران و حیوانات

ماهی ده پا یا سپیداج حیوانی با سه قلب

حیوان تنبل عجیب ترین و تنبل ترین پستاندار دنیا

جانوران و حیوانات

حیوان تنبل عجیب ترین و تنبل ترین

ویژگی های چرم پشت بزرگ ترین لاک پشت جهان

جانوران و حیوانات

ویژگی های چرم پشت بزرگ ترین لاک پشت

بامزه ترین حیوانات دنیا

جانوران و حیوانات

بامزه ترین حیوانات دنیا