شعر گروپ گروپ از افسانه شعبان نژاد

شعر گروپ گروپ از افسانه شعبان نژاد

شعر گرپ گرپدیشب که توفان اومد
پنجره رو به هم زد

باز روی بام خونه
گُرپ گُرپ قدم زد

میون خونه پیچید
صدای خنده هایش

توی اتاق نشستم
ترسیدم از صدایش

صبح همه جای خونه
حسابی ریخت و پاش بود

توفان نبود و امّا
هر جایی، جای پاش بود
5673
آرشیو مطالب شعر و سرود
مطالب مرتبط
شعر زیبای باد و پیراهن من از افسانه شعبان نژاد

شعر و سرود

شعر زیبای باد و پیراهن من از افسانه

شعر کودکانه خدای خوب

شعر و سرود

شعر کودکانه خدای خوب

چند تا شعر قشنگ درباره سلام کردن

شعر و سرود

چند تا شعر قشنگ درباره سلام کردن