شعر دختر دارم انار و به نوشته ثمینه باغچه بان

شعر دختر دارم انار و به نوشته ثمینه باغچه باندختر دارم انار و به !
چادر زده کنار ده،
به کس کسونش نمی‌دم،
به همه کسونش نمی‌دم،
به راه دورش نمی‌دم،
به مرد پیرش نمی‌دم،
به بی سوادش نمی‌دم،
به کسی می‌دم که کس باشه،
بنده قباش اطلس باشه،
سیصد تومن کیسش باشه!
روزی باشه! روزی باشه!
شاه بیاد با لشگرش،
خدم و حشم پشت سرش،
شاهزاده‌ها دور و برش،
دخترم بخواد واسه پسرش،
آااااایا بدم،
آااااایا ندم!
5673
آرشیو مطالب شعر و سرود
مطالب مرتبط
شعر کودکانه در مورد شب قدر

شعر و سرود

شعر کودکانه در مورد شب قدر

چند تا شعر قشنگ درباره سلام کردن

شعر و سرود

چند تا شعر قشنگ درباره سلام کردن