شعر در مورد پدر از مصطفی رحمان دوست

شعر در مورد پدر از مصطفی رحمان دوست

شعر بابا آمدتق تق تق بر در زد
بابا از بیرون آمد

رفتم در را وا کردم
شادی را پیدا کردم

وقتی بابا را دیدم
فوری او را بوسیدم

بابا آمد نان آورد
با لبخندش جان آورد

با او روشن شد خانه
او شمع و ما پروانه
5673
آرشیو مطالب شعر و سرود
مطالب مرتبط
شعر زیبای حرف آسیاب از سروده های عباس یمینی شریف

شعر و سرود

شعر زیبای حرف آسیاب از سروده های

شعر کودکانه درمورد صبح و سحرخیزی

شعر و سرود

شعر کودکانه درمورد صبح و سحرخیزی

شعر کودکانه در مورد شب قدر

شعر و سرود

شعر کودکانه در مورد شب قدر

چند تا شعر قشنگ درباره سلام کردن

شعر و سرود

چند تا شعر قشنگ درباره سلام کردن