علت ناخن جویدن از نظر روانشناسی

علت ناخن جویدن از نظر روانشناسیبراساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، عنوان شده است که جویدن ناخن در مجموعه اختلالات وسواسی-اجباری دسته بندی شده و با آن مرتبط است.بر طبق طبقه بندی بین المللی بیماری ها می توان گفت که جویدن ناخن که همراه با “دیگر اختلالات رفتاری و احساسی بوده و شروع آن معمولا در دوران کودکی اتفاق می افتد، طبقه بندی می شود”، مانند مکیدن انگشت شست، و انگشت در بینی کردن.
علت ناخن جویدن از نظر روانشناسی
عوامل روان شناختی اصلی که با این رفتار مرتبط هستند شامل، استرس، نگرانی، اضطراب و خلق و خوی غیر متمرکز است. در واقع می توان گفت عادت ناخن جویدن در کودکان مکانیزمی است برای مقابله با شرایط استرس زا و از طرف دیگرهم عدم فعالیت مناسب (فعالیت کم، خستگی) ، گرسنگی و یا پایین بودن اعتماد به نفس ممکن است باعث ناخن جویدن در کودکان شود.تصور می شود که ناخن جویدن در کودکان یک رفتار خودکار و غیرعادی است.محققان معتقدند که در برخی کودکان عادت ناخن جویدن با اختلالات روانپزشکی همراه است و حداقل یک اختلال مرتبط با روانپزشکی در بیش از دو سوم کودکانی که به کلینیک روانپزشکی مراجعه می کنند وجود دارد.
5673
آرشیو مطالب روانشناسی
مطالب مرتبط
دلیل پرخاشگری در کودکان

روانشناسی

دلیل پرخاشگری در کودکان

علت دروغ گفتن کودکان

روانشناسی

علت دروغ گفتن کودکان

ترس در کودکان از نظر روانشناسی

روانشناسی

ترس در کودکان از نظر روانشناسی

معنی رنگ ها در نقاشی کودکان

روانشناسی

معنی رنگ ها در نقاشی کودکان